Ministerie van de Zee

Ministerie van de Zee

De zee heeft de toekomst! Landen met veel kust en dus veel zee, zouden allemaal een Ministerie van de Zee moeten hebben zoals in Portugal. Daar wordt de zee erg belangrijk geacht en moet zij de komende decennia voor veel nieuwe projecten en werkgelegenheid gaan zorgen. Portugal heeft grootse plannen met de exploitatie van de oceaan, inclusief energie opwekking.

José Apolinário, de Portugese staatssecretaris van visserij onderschrijft het belang en gebruikt het Seagriculture congres als platform om de boodschap uit te dragen. Samen met mijn klant DLG zijn we zeer verheugd dat hij ons internationale congres over macroalgen komt openen. Lees hier meer over de oceaaneconomie, een sector in ontwikkeling! Perbericht
Ook in Nederland is de zee al eeuwenlang van onschatbare waarde voor onder andere voedselvoorziening en handel. De laatste decennia is hernieuwbare energiewinning op zee erg in opkomst.

Steeds vinden we nieuwe manieren om water in te zetten. Van Stichting Toekomstbeeld der Techniek verscheen onlangs de publicatie: Een oceaan vol mogelijkheden: Een prachtig boekje over de rol van de oceaan in 2050! Kan de oceaan ons helpen om de negen miljard mensen die tegen die tijd de aarde bewonen te voeden, of zijn we hard op weg om de oceanen uit te putten? De wereldwijde zuurstof productie wordt voor 70% door algen geleverd. Diverse studies en ideeën worden in het boekje uitgewerkt: Mogelijkheden met en op de oceaan met behoud en duurzaam gebruik, bijvoorbeeld Ocean City, een duurzame en zelfredzame drijvende stad. Willem Brandenburg van Wageningen UR is een van de initiators van het zeewiercongres en betrokken bij vele projecten, hij geeft zijn visie over een zeewierboerderij midden op de oceaan. Technologie maakt heel veel mogelijk: robotica, sensortechnologie, deep-sea mining, transporttechnologie, informatietechnologie. De oceaan kunnen we benutten voor ons welzijn en welvaart, maar daarbij moet overbelasting, vervuiling en schade aan het ecosysteem zoveel mogelijk worden vermeden. Met goede internationale afspraken, een mondiaal orgaan dat zorgt voor beleid, monitoring en handhaving, kan de oceaan ons vele mogelijkheden bieden.

Bron: Een oceaan vol mogelijkheden, Stefanie IJf, Marie-Pauline van Voorst tot Voorst