Nieuw project: event over financiering van leisure, toerisme & hospitality

Nieuw project: event over financiering van leisure, toerisme & hospitality

Er is een enorme groeiambitie voor de recreatiesector: het Perspectief Bestemming Nederland 2030 schetst een groei van het aantal (internationale) toeristen van 18 miljoen in 2017 naar circa 30 miljoen in 2030. En waarschijnlijk ligt dit laatste cijfer nog hoger. Deze groei vraagt om meer capaciteit van de bestaande leisure faciliteiten en ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Goed nieuws?! Zeker! Maar de sector blijkt moeite te hebben met het financieren van hun plannen.

Wat is daar aan de hand en hoe kunnen verschillende spelers in dit landschap zorgen dat we op pijl blijven met de voorzieningen, de toeristen een mooi aanbod kunnen geven en zorgen dat financierders en ondernemers dit samen voor elkaar krijgen!

Een flinke kluif, waar CELTH in samenwerking met KWAN Leisure graag een helpende hand wil bieden door het organiseren van een congres waar partijen bij elkaar komen, de pijn op tafel wordt gelegd en er ideeën voor langetermijn oplossingen worden aangereikt. Dit congres in het najaar zou een jaarlijks terugkerende broedkamer kunnen zijn voor nieuwe alternatieve financieringsvormen en het samenbrengen van vraag en aanbod en het dichten van een kloof.

We gaan er iets moois van maken. Building on Events is aangetrokken om mee te denken en de organisatorische kant in te vullen. Heeft u ideeën hierbij of een opmerking? Laat het ons weten!