Seagriculture naar Cherbourg

Seagriculture naar Cherbourg

Volgende week ben ik met meer dan 100 experts uit 15 landen in Cherbourg voor het internationale Zeewier Congres. Dit congres organiseer ik voor de 4de keer voor DLG Benelux, dit is de eerste editie die buiten Nederland wordt gehouden. Onderzoekers en industrie komen met elkaar in contact om de zeewier industrie een boost te geven.

Normandië is the place to be, daar is een enorme productie van zeewier, er zijn 320 bedrijven betrokken bij aquacultuur. De regio investeert in onderzoek en innovatie Centraqua ondersteunt het congres. Zeewier bevat onder andere heel veel proteïnes en zou een enorme bijdrage kunnen leveren aan het wereldvoedsel probleem. Toch zijn er nog heel wat hobbels te nemen.