Met 35 standaardisatie experts in Brussel

Met 35 standaardisatie experts in Brussel

Midden in de Europese wijk was ik dinsdag met 35 standaardisatie experts én vertegenwoordigers uit de algen sector. De Europese wijk staat in het teken van kantoren, werk en Europa in het bijzonder. Het CEN CENELEC Meeting Centre is de uitgelezen plek voor deze standaardisatie workshop om door te praten over het werk dat het eerste jaar is verricht en meer bedrijven te betrekken bij de werkgroep CEN/BT/WG 218 ‘Algae’.

De werkgroep brengt in kaart welke normen voor algen en algenproducten bruikbaar zijn en welke nieuwe normen nog ontwikkeld moeten worden (in opdracht van de Europese Commissie). Er staat 5 jaar voor dit normalisatieverzoek, waarbij het eerste jaar nu is afgerond. Het Nederlandse Normalisatie instituut NEN uit Delft voert het secretariaat.

Ik heb in het project samengewerkt met Indra te Ronde van NEN, Bert van Asselt van RVO, Vítor Verdelho van de Europese Vereniging van Algen Biomass (EABA), maar ook met Martijn Reinhold van Reinholding Meetings en Marieke Bouman van Pepper Projects! Bedankt allemaal voor de succesvolle samenwerking! Meer weten over dit project en welke rol iedereen had? Bel me of stuur een mailtje!

Meer lezen over de toepassingsgebieden van algen en de thema’s van de werkgroep?

Algen en algenproducten kunnen worden gebruikt voor producten (zoals medicijnen, cosmetica, maar bijvoorbeeld ook voor materialen voor verpakkingen), food, feed en energie.

De thema’s waarop de nieuwe werkgroep zich richt zijn (specificaties van/voor):
• algen en algenproducten (waaronder classificatie van typen algen, chemische analysemethoden voor bijvoorbeeld oliën op basis van algen);
• de kwaliteit van algenproducten voor energietoepassingen;
• de kwaliteit van algenproducten voor niet-energietoepassingen;
• de verwerking van algen;
• stikstofopname en CO2 opname;
• vaste en vloeibare reststromen.

Aan de oprichting en werkzaamheden van de nieuwe werkgroep ligt een normalisatieverzoek (standardization request, ook wel mandaat genoemd) van de Europese Commissie aan CEN ten grondslag. NEN voert het secretariaat van deze werkgroep. De resultaten van de werkgroep worden verwerkt in een werkprogramma. In de jaren erna zal het werkprogramma vervolgens worden uitgevoerd.